Over ons

Missie en visie

Dit vinden wij belangrijk: Stadshagenaren hebben gemeen dat ze hechten aan een veilige en mooi vormgegeven wijk met een volwaardig voorzieningenpakket, waar de weeffouten van eerdere Zwolse nieuwbouwwijken – een onveilig verkeerspatroon, een scheve woningvoorraad, een voorzieningenniveau dat niet met de wijk meegroeit – worden vermeden. Dat is waar de wijkstichting Stadshagen Totaal zich voor inzet.

 

Bestuur

Het bestuur van StadshagenTotaal bestaat uit:

Voorzitter – Vacant
Secretaris – Simone Kiewiet
Penningmeester – Constant Lam
Algemeen lid – Wander Kenter
Algemeen lid – Mark Pieffers
Algemeen lid – Julia Houtsma